Log-in
User Log-in To:
Livelink
About Livelink

Livelink Log-in Graphic


Har du glömt ditt lösenord? Begär ett nytt här


SIS Livelink har flyttat till ny miljö

Som ett led i SIS satsning på att förbättra vårt IT-stöd och utveckla vår framtida IT-arkitektur har vi flyttat allt TK-material från SIS Livelink till SIS NTC (National Technical Committee) – en miljö på ISO som SIS delvis redan använder.


Du kommer inom kort få, eller så har du redan fått, ett meddelande från projektledningen med hänvisning till den nya miljön på NTC: https://isolutions.iso.org/

Kontakta projektledningen om du har frågor.
Information till registrerade Livelinkanvändare
Livelink är ett av de verktyg som SIS använder vid kommunikation med dig som är projektdeltagare. För att du ska kunna använda verktyget på bästa sätt är det framförallt två saker som ofta behöver åtgärdas i din dator.

1. Ett fungerande java stöd. För installation klicka här Java Klient.
2. Att din webbläsare accepterar cookies.

Så fungerar upphovsrätten.

En standard är att betrakta som ett s.k. kollektivt verk. Upphovsrätten till ett sådant verk tillhör författarna, d.v.s. de experter/projektdeltagare som utarbetar standarden. Experter som deltar i projektet överlåter emellertid denna rätt till SIS (eller CEN resp. ISO) genom att acceptera organisationens villkor för deltagande i arbetet. SIS, Swedish Standards Institute har därmed upphovsrätt till och copyright på svensk standard (det gäller även standarder som överlåts till SIS av CEN och ISO) och förslag till standarder. För ytterligare information om upphovsrätt och copyright är du välkommen att kontakta SIS Förlag. Kontakta oss alltid om du är osäker på hur du får använda standarder.
Vill du veta mer?

Vill du lämna synpunkter på SIS livelink, maila dom härTop