Log-in
User Log-in To:
Livelink
About Livelink

Livelink Log-in Graphic


Har du glömt ditt lösenord? Begär ett nytt här


Välkommen till SIS Livelink!

Information om funktionerna i SIS Livelink hittar du här. Du kan även kontakta projektledare, projektassistent i din kommitté eller stdservice@sis.se.

I mappen "standardiseringsarbete" finns alla SIS tekniska kommittéer, SIS/TK.
Information till registrerade Livelinkanvändare
Livelink är ett av de verktyg som SIS använder vid kommunikation med dig som är projektdeltagare. För att du ska kunna använda verktyget på bästa sätt är det framförallt två saker som ofta behöver åtgärdas i din dator.

1. Ett fungerande java stöd. För installation klicka här Java Klient.
2. Att din webbläsare accepterar cookies.

Så fungerar upphovsrätten.

En standard är att betrakta som ett s.k. kollektivt verk. Upphovsrätten till ett sådant verk tillhör författarna, d.v.s. de experter/projektdeltagare som utarbetar standarden. Experter som deltar i projektet överlåter emellertid denna rätt till SIS (eller CEN resp. ISO) genom att acceptera organisationens villkor för deltagande i arbetet. SIS, Swedish Standards Institute har därmed upphovsrätt till och copyright på svensk standard (det gäller även standarder som överlåts till SIS av CEN och ISO) och förslag till standarder. För ytterligare information om upphovsrätt och copyright är du välkommen att kontakta SIS Förlag. Kontakta oss alltid om du är osäker på hur du får använda standarder.
Vill du veta mer?

Vill du lämna synpunkter på SIS livelink, maila dom härTop